JUICE

J U I C E

 ‘Juice’ gaat over het vrouwelijk lichaamsvocht. Van oudsher en in veel bijgeloof wordt dit lichaamsvocht als onrein beschouwd. Het vocht zou een vrouw zelfs onaanraakbaar maken. Het vrouwelijk ‘juice’ wordt in Surina’s werk openlijk getoond in al haar verschillende hoedanigheden, manifestaties en als de bron van het leven.

 

Copyright © All Rights Reserved