JUICE

J U I C E

In dit jaar doet Surina veel research voor haar toekomstige serie Juice. ‘Juice’ gaat over het vrouwelijk lichaamsvocht. Van oudsher en in veel bijgeloof wordt dit lichaamsvocht als onrein beschouwd. Het vocht zou een vrouw zelfs onaanraakbaar maken. Het vrouwelijk ‘juice’ wordt in Surina’s werk openlijk getoond in al haar verschillende hoedanigheden, manifestaties en als de bron van het leven.

 

Inmiddels heeft haar vooronderzoek al geleid tot een eerste drieluik ‘Juice I-II-III’. Het drieluik is van 5 december 2015 tot 16 januari 2016 reeds geëxposeerd in de Go Gallery in het kader van het Amsterdam Light Festival. Naar verwachting zal de gehele serie in 2017 worden geëxposeerd.

Copyright © All Rights Reserved